AUT Logo

دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

چشم انداز دانشگاه پیام نور

بيانيه چشم انداز

با اتكال به قدرت لايزال الهي در راستاي تحقق آرمان دسترسي به آموزش عالي براي همه، در همه جا و در همه وقت با تلاش و كوشش همه ذينفعان و برنامه ريزي دقيق و شفاف دانشگاه پيام نور در افق چشم انداز، دانشگاهي است اسلامي، پيشرو، بالنده، جذاب در حد شاخص ترين دانشگاه باز در دنياي اسلام با جايگاه اول علمي و فناوري در سطح دانشگاه هاي باز منطقه آسياي جنوب غربي در عين ممتاز و معتبر بودن در سطح جهاني، جامع و فراگير در گستره سرزميني و فرا سرزميني و منطبق با استانداردهاي جهاني و ملي در توليد و اشاعه علم، آموزش و پژوهش و بهره مند از خدمات اساتيد دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي براي تربيت مؤثرترين دانشجويان در عرصه هاي مورد نياز كشور خصوصاٌ تربيت دانش آموختگان براي توسعه و تعالي مناطق كمتر برخوردار كشور.

آموزش از راه دور، نظام آموزش نويني براي سازمان دادن به فرآيند يادگيري ـ ياددهي است كه يك مركز آموزشي را، به منظور انتخاب و كاربرد راه كارهايي براي استفاده از يك يا چند نوع مواد آموزشي، رسانه ها و ساير وسايل ارتباط جمعي، ياري ميدهد. همچنين با بكارگيري اين نوع آموزش و با بهره مندي از فناوري هاي جديد در ارائه خدمات آموزشي از راه دور، فرآيند يادگيري با مشاركت خود يادگيرندگان سهل تر مي شود.

 

يكي از اركان توسعه علمي كشور گسترش آموزش است كه رشد اجتماعي و شكوفايي استعدادها را به همراه دارد و زمينه‏ساز خلاقيتهاي انساني است. آموزشهاي متعارف و جاري به تنهايي براي برقراري اين ركن مهم كافي نيست. توجه به روشهاي جديد آموزشي و اجراي برنامه‏هايي از قبيل آموزش نيمه حضوري آموزش باز و از راه دور و آموزش مجازي براي دستيابي به هدفهاي توسعه بسيار ضروري است.

آموزش نيمه حضوري نظامي آموزشي است كه، با بهره گيري از فناوري آموزشي، استفاده از كتابهاي درسي خودآموز و دانشجو محوري در يادگيري، ضرورت حضور دانشجو در كلاسهاي درسي را كاهش ميدهد. و در واقع، در اين نوع آموزش عملاٌ مي توان كلاسهاي تدريس را به كلاسهاي مرور درس و رفع اشكال گروهي تبديل كرد.مزاياي اين نظام آموزشي عبارت است از دانشجو محوري، امكان مطالعة مستقل، پوشش فراگير، ارائة دروس در وقت كمتر از لحاظ حضور ضروري دانشجو و، در نتيجه، كاهش هزينه ها و وابستگي كمتر به الزامات آموزشي نسبت به روشهاي مرسوم، و در عين حال، اثربخشي آموزش.

مهم‌ترين هدف و معناي آموزش باز كاهش موانع زماني و مكاني و محدوديتهاي مربوط به برخي مقررات نظام آموزشي متعارف است. به گونه‌اي كه زمينه‏هاي ارائة آموزش عالي به افرادي فراهم آيد كه به علت دوري يا دسترسي نداشتن به مراكز آموزشي و محدوديتهاي زماني و شغلي و اقليمي براي بهره‏مندي از آموزش متعارف امكان كمتري دارند.

آموزش نيمه حضوري عبارت است از سازماندهي به فرايند ياددهي ـ يادگيري، به گونه‌اي كه هر مركز آموزشي در انتخاب و كاربرد راهكارهايي براي استفاده از يك يا چند نوع مواد آموزشي، رسانه‏ و ساير وسايل ارتباط جمعي توانا باشد.

در اين نوع آموزش، بهره‏گيري از فناوري‏ اطلاعات و ارتباطات (ICT) فرايند يادگيري را با مشاركت خود يادگيرندگان تسهيل مي‌كند.

تاریخچه دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

 

با تاسیس دانشگاه پیام نور درسال 1366 مرکز آموزشی بهشهر به عنوان شعبه ای از این دانشگاه به فعالیت خودادامه داد. اين دانشگاه پس از تأسيس، اقدام به جذب اعتبار و رفع کمبودهای موجود نمود و در جهت پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی و دانشگاه پیام نور گام های بلندی در سطح شهرستان  برداشت.

 در سال1366 جمعیت دانشجویی مرکز 300 نفردر چهاررشته علوم تربیتی 57 نفر- ریاضی 39 نفر شیمی 42 نفر- زبان وادبیات فارسی 51 نفر بوده است. و در حال حاضرحدودا دارای 6240دانشجو در  40 رشته وگرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی و4 رشته در مقطع کارشناسی ارشد (حسابداری شیمی(با 2گرایش ) الهیات وفقه ومبانی حقوق اسلامی  وزبان وادبیات فارسی می باشد.

 
 
 
 
 

 

 

 اعضای محترم هیا ت علمی :

 

 1. دکترمحمدحسین شعبانی (رئیس دانشگاه وهیات علمی الهیات وفقه وحقوق  )
 2. حجت اله رحیمی (هیات علمی فیزیک )
 3. دکترعلی عسکری ( هیات علمی ادبیات فارسی )
 4. دکترحسین کردی (هیات علمی جامعه شناسی )
 5. دکتروحیدمعین (هیات علمی شیمی فیزیک )
 6. دکترمحمدرضا جمالی ( هیات علمی شیمی تجزیه )
 7. دکترستارارشدی ( هیات علمی شیمی آلی )
 8. دکترسیدامین سیدی (هیات  علمی فیزیک هسته ای )
 9. دکترحسن عبداله زاده ( هیات علمی روانشناسی عمومی )
 10. دکترنصرالله محمدی ( هیات علمی تربیت بدنی )
 11. حسین خورشیدی ( هیات علمی حقوق )
 12. فرهاد شهداد ( هیات علمی جغرافیا )
 13. عمران یونسی ( هیات علمی کامپیوتر)
 14. مردان قلی زاده ( هیات علمی زبان انگلیسی)
 15. مهدی ستاری ( هیات علمی مدیریت دولتی )
 16. وحیدامین رستمکلایی ( هیات علمی حسابداری )
 17. عادله فلاح ( هیات علمی آمار )
 18. سیده طاهره حسینی (هیات علمی علوم تربیتی )

آمارکارکنان :

کارکنان اداری :    48 نفر        علمی: 18 نفر

اداری :زن 12 نفر  مرد 36 نفر  

 همچنین 270استاد مدعودرطول ترم تحصیلی با آموزش همکاری مستمر دارند.

فضاهای آموزشی واداری مرکز :

 

 

نوع ساختمان  

مساحت (مترمربع)

کلاس

آزمایشگاه

کتابخانه

فضای اداری

(مترمربع )

ساختمان شهید مطهری

4400

25

7

1

100

ساختمان شهید هاشمی   نژاد

4000

10

1

-

2000

ساختمان اداری

1100

2

3

-

400

سوله ورزشی

900

-

-

-

200

مسجدومجتمع فرهنگی

           الغدیر

 

400

-

-

 

100

سالن اجتماعات

300

-

-

-

-

 

 

 

نام رشته های تحصیلی موجود در مرکز:

مقطع کارشناسی :

مهندسی کامپیوتر ، علوم تربیتی ، پیش دبستانی ، مشاوره ، مدیریت برنامه ریزی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ،علوم کامپیوتر ، آمار ، زبان و ادبیات فارسی ، علوم اقتصادی ، فیزیک ، حسابداری ، ریاضی ، حقوق ، الهیات فقه و مبانی حقوق ، فلسفه و کلام ، تعاون نرم افزار ، علوم اجتماعی ، مدیریت دولتی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت بازرگانی ، جغرافیای انسانی ،جغرافیای طبیعی ، تاریخ ، روانشناسی ، کتابداری ، فناوری اطلاعات ، مترجمی زبان انگلیسی و...................

مقطع کارشناسی ارشد : حسابداری 250 نفر- فقه والهیات 230 نفر  شیمی ( با 2 گرایش ) 60 نفر ادبیات فارسی نفر 52

درهر سال بیش از 100 نفر از دانش آموختگان کارشناسی این مرکز در مقطع کارشناسی ارشد سال 93 در دانشگاههای معتبر داخل کشور پذیرفته شده اند.

امکانات موجود در دانشگاه :

آزمایشگاه و کارگاه ها

در مجموع این مرکز دارای 11 آزمایشگاه می باشد . آزمایشگاه تخصصی فیزیک 3، آزمایشگاه فیزیک و کامپیوتر ،آزمایشگاه فیزیک اپتیک ، آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2 ، آزمایشگاه شیمی فیزیک1 و 2 ، آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و  2 ، آزمایشگاه شیمی پلیمر ، آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2،    کارگاه روانشناسی ، کارگاه  جغرافیا ، لابراتوار زبان  ،

رایانه :

این مرکز دارای یک سایت رایانه ای با ظرفیت 54 دستگاه کامپیوتر و دو کلاس علمی کامپیوتر با ظرفیت 30 دستگاه مجهز به امکانات جانبی از قبیل اسکنر ، چاپگر است که این امکانات از طریق شبکه LAN قابل دسترسی است.

همچنین قسمت آموزشی ، اداری ، مالی و دانشجویی دانشگاه با استفاده از 30 دستگاه کامپیوتر و بهره برداری از شبکه ی جامع سیستم دانشگاهی online   ) ) و انواع نرم افزار های مربوط به هر واحد ، به صورت مکانیزه مشغول به فعالیت می باشند.

کتابخانه :

کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر با خرید نرم افزار جامع کتابخانه شرکت پارس آذرخش نخستین گام به سوی نظام خودکار کتابخانه ای در مساحتی برابربا 500 متر مربع با بیش از 18000 نسخه کتاب فارسی و1092نسخه کتاب لاتین آماده ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان ، اساتید و کارکنان و محققان می باشد در حال حاضر کتابخانه دارای 3300 عضو است کتابخانه مجهزبه  دستگاه رایانه می باشد .

بخش نشریات : با دارا بودن بیش از 120 عنوان نشریه معتبرعلمی پژوهشی  پاسخگوی محققان و مراجعین در امر پژوهش می باشد.

بخش پایان نامه : با دارا بودن بیش از  1011 عنوان پایان نامه آماده ارائه خدمات می باشد.

بخش دیداری و شنیداری : شامل بیش از 2000 سی دی و نوار ویدئو و کاست می باشد.

بخش مرجع : دارای منابعی همچون دایره المعارف پایان نامه ها فرهنگ های موضوعی و تخصصی سالنامه ها کتابشناسی ها و.... می باشد.